Onderzoek Ouders & Onderwijs: ‘Leerlingenvervoer kan veel beter’

31 maart 2022

Het leerlingenvervoer kan veel beter, blijkt uit een onderzoek van Ouders & Onderwijs. Ritten zijn nu vaak veel te lang, chauffeurs wisselen te vaak en soms is de situatie in een bus onveilig. Gevolg is dat de toch al kwetsbare leerlingen uitgeput op school aankomen. Ouders & Onderwijs ondervroeg ruim 500 ouders van kinderen die dagelijks gebruikmaken van leerlingenvervoer.

Ouders & Onderwijs voerde het onderzoek uit op basis van signalen die binnenkwamen bij het Adviespunt. Met het onderzoek wilden zij een beter beeld krijgen van de ervaringen van ouders met het leerlingenvervoer. In totaal vulden 527 ouders de online vragenlijst in.

Lange reistijd trekt zware wissel

De meeste ondervraagde ouders hebben kinderen die niet ver van school wonen: 30% woont minder dan 10 kilometer en bijna 70% minder dan 20 kilomater van school vandaan. Toch heeft de helft van de kinderen een uur tot twee uur reistijd per dag en 27% zelfs meer dan twee uur. De reistijd is zwaar voor de kinderen. Er worden zelfs situaties genoemd waarin leerlingen op minder dan 6 kilometer van school wonen, die toch meer dan een uur onderweg zijn. Opvallend: de jongste leerlingen hebben de langste reistijd.

Overige uitkomsten

De ondervraagden zijn het meest ontevreden over de reistijd, wisselende chauffeurs, drukte in de bus en de kwaliteit van de chauffeurs. Ook worden zaken genoemd als wisselende routes, communicatie die ontbreekt, busjes die te laat komen, fouten in de planning, problemen in gebruik van opstaphaltes en ontbreken van begeleiding tijdens de rit. Door bovengenoemde situaties ervaren leerlingen regelmatig pestgedrag en stress. Soms is er zelfs sprake van agressie en fysiek geweld. Chauffeurs hebben weinig mogelijkheden om in te grijpen. Voor een aantal ouders is dit reden om hun kind minder dagen naar school te laten gaan of soms helemaal niet meer.

Groot deel diende klacht in

Voor driekwart van de ouders geldt dat zij weleens een klacht hebben ingediend. Meestal bij het vervoersbedrijf (62%) of de gemeente (45%). De afhandeling van de klachten wordt negatief ervaren. Ouders horen vaak dat situaties niet veranderd kunnen worden door personeelstekorten, dat iets binnen de richtlijnen valt of ze worden doorgestuurd naar een andere instantie.

Aanbevelingen

Naar aanleiding van de resultaten uit het onderzoek doet Ouders & Onderwijs enkele aanbevelingen. Zo zou de maximale reistijd flink naar beneden moeten worden bijgesteld, zeker bij jonge kinderen. De organisatie stelt dat de overheid dit als verplichting zou moeten opleggen aan alle gemeenten. Daarnaast zouden gemeenten en vervoersbedrijven klachten beter moeten behandelen en rapporteren. Ook moeten er toezeggingen komen over vaste chauffeurs met een pedagogische opleiding. Kwaliteit van het vervoer zou centraal moeten staan.

Over Ouders & Onderwijs

Ouders & Onderwijs is een organisatie voor ouders met kinderen in de schoolgaande leeftijd. De organisatie vindt het belangrijk dat de stem van ouders wordt gehoord en dat zij goed geïnformeerd zijn. Daarom helpen zij ouders door hen te informeren en adviseren over alles wat met onderwijs te maken heeft en vertegenwoordigen zij ouders richting de politiek, de onderwijssector en in de media. Daarnaast heeft Ouders & Onderwijs een Landelijk Ouderpanel waar ruim 5000 ouders bij zijn aangesloten.

Lees hier de reactie van de VNG en de KNV op het onderzoek.

Lees hier het hele rapport.

Bron: Ouders & Onderwijs