Wet op de beroepen in het onderwijs [Tekst geldig vanaf 01-04-2020]

Opschrift

Wet op de beroepen in het onderwijs

  [Tekst geldig vanaf 01-04-2020]

  Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

  Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

  Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het voor de kwaliteit van het onderwijs, voor de kwalificatiestructuur en voor een moderne en open arbeidsorganisatie op het gebied van het primair en voortgezet onderwijs alsmede op het gebied van de educatie en het beroepsonderwijs wenselijk is, bekwaamheidseisen voor onderwijsgevenden vast te stellen, mogelijk te maken dat dergelijke eisen eveneens worden vastgesteld voor nauw met het onderwijs verbonden leidinggevende en ondersteunende werkzaamheden en te bevorderen dat de betrokkenen hun bekwaamheid onderhouden;

  dat het tevens noodzakelijk is, de onderwerpen uit de Interimwet zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs te regelen in de desbetreffende onderwijswetten;

  Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

  Artikel I

   [Wijzigt de Wet op het primair onderwijs.]

   Artikel II

    [Wijzigt de Wet op de expertisecentra.]

    Artikel III

     [Wijzigt de Wet op het voortgezet onderwijs.]

     Artikel IV

      
      
      

     Artikel V

      
      
      

     Artikel VI

      
      
      

     Artikel VII

      
      
      

     Artikel VIII

      
      
      

     Artikel IX [Vervallen per 01-08-2006]

      
      
      

     Artikel X

      
      
      

     Artikel XI. Overgangsrecht bestaande bewijzen van bekwaamheid en bestaande bevoegdheden

      
      
      

     Artikel XII [Vervallen per 01-04-2020]

      
      
      

     Artikel XIII [Vervallen per 01-04-2020]

      
      
      

     Artikel XIV [Vervallen per 01-04-2020]

      
      
      

     Artikel XV [Vervallen per 01-04-2020]

      
      
      

     Artikel XVI [Vervallen per 01-04-2020]

      
      
      

     Artikel XVII [Vervallen per 01-04-2020]

      
      
      

     Artikel XVIII [Vervallen per 01-04-2020]

      
      
      

     Artikel XIX [Vervallen per 01-04-2020]

      
      
      

     Artikel XX. Inwerkingtreding

      
      
      

     Artikel XXI. Citeertitel

      
      
      

     Slotformulier en ondertekening