VNG bespreekt uitkomsten onderzoek leerlingenvervoer

31 maart 2022

Belangenorganisatie Ouders & Onderwijs stelt dat de kwaliteit van het leerlingenvervoer flink omhoog moet. De organisatie zegt dit naar aanleiding van een onderzoek onder ruim 500 ouders van kinderen die dagelijks te maken hebben met leerlingenvervoer. De VNG gaat de uitkomsten met gemeenten bespreken.

Uit het onderzoek blijkt dat de ritten te lang zijn, chauffeurs te vaak wisselen, de situatie in de bus regelmatig stressvol en onveilig is, de klachtenafhandeling onvoldoende is en dat er een oplossing moet komen voor de lange reistijd. De VNG geeft aan dat geen enkele gemeente wil dat (jonge) kinderen te lang in de taxi naar school zitten of dat dit als onveilig ervaren kan worden. ‘Gemeenten willen dit altijd voorkomen’.

Te weinig taxichauffeurs

Gemeenten ondervinden op dit moment problemen met het vinden van voldoende taxichauffeurs. Ook is er gebrek aan capaciteit voor de begeleiding in de taxi. De VNG geeft aan dat gemeenten altijd kijken naar het meest passend en veilig vervoer. Voor het verkorten van de reistijd zoekt de VNG samen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een oplossing.

Bron: VNG