Abonneren

Website SMT (Schoolmanagementotaal) en HO management kent meerdere thema’s/modules waarop een abonnement genomen kan worden. Ook is een pakketsamenstelling mogelijk.

Onderstaand het overzicht (voor meer informatie of bestellen klik je desbetreffende module of pakketsamenstelling aan):

Pakketten

-    Schoolmanagementtotaal uitgebreid. (PO,VO, BVE) in dit pakket zit module 1 t/m 6.
-    Gemeente en onderwijs, in dit pakket zit module 1 t/m 4

Losse modules/thema’s

1)    Leerplicht en RMC (PO,VO,BVE)
2)    Leerlingenvervoer (PO,VO, BVE)
3)    Onderwijshuisvesting en beheer (PO,VO)
4)    Kinderopvang (PO)
5)    Financieel management (PO)
6)    Medezeggenschap (PO,VO)
7)    Onderwijsrecht (PO,VO, BVE, HO)
8)    Hoger Onderwijs (HO)


Wil je meer informatie over andere mogelijkheden zoals toegang via IP adres of ontsluiting van de informatie via bijvoorbeeld Legal Intelligence of Rechtsorde neem dan contact op met onze afdeling klantenservice voor een vrijblijvende passende aanbieding. Tel. 070 378 98 80 of mail naar info@sdu.nl.