Universiteiten ontvangen cijfers huidige 5 vwo-leerlingen begin 2021

23 juli 2020

Bron: VO-raad

Scholen in het voortgezet onderwijs leveren dit jaar door de coronacrisis geen eindrapportcijfers van 5 vwo aan vervolgopleidingen. Ze zullen later in het zesde leerjaar van het vwo een gewaarmerkte cijferlijst aanleveren met gemiddelde schoolexamencijfers per vak, gerekend tot en met 15 januari 2021.