Taxiondernemers zien nog weinig toename van werk

15 juli 2020

Veel taxiondernemers in de opstap- en bestelmarkt én in het contractvervoer hebben de hoeveelheid ritten nog nauwelijks zien toenemen sinds de versoepelingen van de coronaregels begin juli. Een meerderheid geeft aan weinig te hebben aan de sectorprotocollen voor veilig vervoer. Wel gaan de meeste ondernemingen voorlopig door. Dat blijkt uit een enquête van TaxiPro.

Deelnemers aan het onderzoek waren zelfstandig taxiondernemer (ruim 60 procent) en partijen met verschillende vormen van doelgroepenvervoer zoals leerlingenvervoer en ziekenvervoer. De schade voor de taxibedrijven was erg groot. Bijna 53 procent had als gevolg van de coronacrisis vrijwel of helemaal geen werk meer.

Uitgevallen werk

Al dan niet doorbetalen van uitgevallen werk is in het contractvervoer al maanden een heet hangijzer. Van de respondenten werkt de helft niet in dat vervoer. Van de andere helft zegt slechts 10 procent: ja, ik ben doorbetaald. 32 procent is door sommige opdrachtgevers wel en door andere weer niet doorbetaald. En de rest, een kleine 60 procent, zegt helemaal niet te zijn doorbetaald.

Hoop op meer werk

Er was hoop dat het werk weer zou aantrekken door de nieuwste versoepelingen van de coronamaatregelen. Maar dat valt zowel in het contractvervoer als de opstap- en bestelmarkt tegen. De ontwikkelingen zijn zelfs gelijk: voor beide soorten taxivervoer zegt circa 65 procent weinig tot niets te merken van de hoeveelheid werk die weer toeneemt. Voor beide sectoren zegt ook zo’n 34 procent dat er geleidelijk weer wat meer werk komt. Slechts zeer kleine groepen zien het werk echt alweer toenemen.

Hoop

Toch hopen de meesten ondervraagden door de coronacrisis heen te komen. Zo’n 8 procent denkt aan de eer aan zichzelf houden dus te stoppen. Ruim de helft geeft aan door te willen gaan zo lang dat kan. Nog eens 30 procent is daar onzeker over: zij willen wel, maar weten niet of ze er misschien toch niet zelf mee gaan stoppen als de markt niet snel wat aantrekt.

Bron: TaxiPro