Stappenplan opstarten handhavend optreden bij schoolverzuim

06 juli 2020

Bron: Ingrado

In het Kamerdebat over onderwijs en corona van 17 juni 2020 heeft Minister Slob aangekondigd dat handhaving van de leerplicht weer mogelijk wordt bij schoolverzuim dat niet aan corona gerelateerd is. In samenwerking met het Ministerie van OCW heeft Ingrado gewerkt aan een stappenplan voor het opstarten van handhavend optreden door de leerplichtambtenaar. In dit stappenplan is beschreven in welke situaties handhaving vanaf nu weer mogelijk is.