Doelgroepenvervoer onder voorwaarden weer van start

04 juni 2020

Bron: Taxipro

Door de versoepeling van de coronamaatregelen komen de verschillende vormen van doelgroepenvervoer weer geleidelijk op gang. Dat gebeurt echter wel onder strikte voorwaarden, zo blijkt in bijvoorbeeld de Drechtsteden en de Oosterschelde-gemeenten.