Inspectie: kwaliteit VVE kan beter, dus meer toezicht

28 mei 2020

Bron: Kinderopvangtotaal

De Inspectie van het Onderwijs gaat in het toezicht meer aandacht besteden aan onderwijsachterstanden. Dit vanwege enkele onderzoeken waaruit blijkt dat de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie omhoog kan en dat betere samenwerking tussen betrokken partijen nodig is.