Privacy van de werknemer in relatie tot digitaal afstandsonderwijs

27 mei 2020

Personeel dat digitaal afstandsonderwijs verzorgt, maakt daarbij gebruik van software dat persoonsgegevens verwerkt. Deze gegevens worden verwerkt door de leveranciers van de software die wordt gebruikt. Werkgevers zijn verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Het kan gaan om uiteenlopende persoonsgegevens, variërend van registratie van plaats en tijd waarop de werkzaamheden worden verricht tot opnames van de lessen zelf.

Over die gegevens die verwerkt worden, dient aan personeel inzicht te worden gegeven. Ook zal minformatie moeten worden verstrekt of en hoe lang persoonsgegevens worden bewaard. Indien lessen worden opgenomen en bewaard, dient de school daarvoor een gerechtvaardigd doel te hebben. Gegevens mogen slechts worden verwerkt indien daarvoor een doel is vastgesteld en er ook een wettelijke grondslag is voor verwerking.

Indien de onderwijsinstelling gegevens wil gebruiken voor het beoordelen van het functioneren van docenten, dan dienen hierover afspraken te worden gemaakt in het beoordelingsbeleid van de school.

Van belang is ook dat docenten worden geïnformeerd of en wanneer hun lessen worden opgenomen en hun recht op inzage in de opgeslagen gegevens.

Auteur: Hans Verboon

Redactielid Bestuur en Management

Website: Schoolmanagement Totaal

Meer lezen over Bestuur en Management? Kijk op onze site: https://schoolmanagementtotaal.sdu.nl/