Uitbreiding voorschoolse educatie voor doelgroeppeuters goed op schema

25 mei 2020

Bron: NRO

Hoever zijn gemeenten met de invoering van extra voorschoolse educatie (VE) voor doelgroeppeuters? Vanaf 1 augustus 2020 moeten gemeenten minimaal 960 uur aan VE aanbieden voor doelgroeppeuters in de leeftijd 2,5 tot 4 jaar. Per week gaat het om 16 in plaats van 10 uur per week. Uit meting blijkt dat nagenoeg alle gemeenten en VE-aanbieders (ruim) op tijd klaar zijn met het realiseren van het extra aanbod.