Slob continueert ondersteuning bij krimp

21 mei 2020

Bron: VO-raad

Door demografische ontwikkelingen hebben veel scholen te maken met de gevolgen van leerlingendaling. Dit vraagt het nodige van bestuurders. Minister Slob wil hen nadrukkelijk ondersteunen; in de voortgangsbrief Leerlingendaling van 19 mei beschrijft hij bestaande en nieuwe maatregelen die het kabinet hiertoe neemt overeenkomstig de adviezen van de commissie Dijkgraaf.