Subsidie voor extra ondersteuning leerlingen na thuisonderwijs tijdens coronacrisis

18 mei 2020

Bron: PO-raad

Het kabinet stelt 244 miljoen euro beschikbaar aan de gehele onderwijssector om leerlingen en studenten die dat nodig hebben extra aandacht te geven na wekenlang thuisonderwijs. Scholen schatten zelf in hoeveel van hun leerlingen baat hebben bij zulke ondersteuning en hoe ze de ondersteuning vormgeven.