Richtlijnen toezicht GGD vanaf 11 mei

15 mei 2020

Per 11 mei geldt er een landelijke richtlijn voor het toezicht in de kinderopvang, gastouderbureaus, voorzieningen voor gastouderopvang en voor locaties waar noodopvang wordt geboden. De normale kwaliteitseisen blijven gelden, maar de GGD kijkt per situatie of er sprake is van overmacht.

'Voor reguliere opvang en noodopvang gelden de kwaliteitseisen uit de Wet Kinderopvang en onderliggende regelgeving. Maar hoewel de kwaliteitseisen onverkort gelden, is de huidige situatie van de coronacrisis nog steeds uitzonderlijk, aldus de richtlijn,' meldt Kinderopvangtotaal.

Een kinderopvanghouder kan dus ondanks aantoonbare inspanningen, niet voldoen aan de kwaliteitseisen uit de wet- en regelgeving. GGD-GHOR Nederland adviseert de toezichthouders hier rekening mee te houden. Per situatie kan beoordeeld worden of er sprake is van overmacht.

Overmacht

De richtlijn biedt een definitie van wat ‘overmacht’ precies inhoudt. Daarnaast wordt aandacht besteed aan een aantal mogelijke knelpunten, zoals de BKR en groepsgrootte, en hoe de toezichthouder hier mee om kan gaan.

Download hier de ‘Werkwijze GGD’.

Bron: Kinderopvangtotaal