Leerlingenvervoer gaat weer langzaam van start

14 mei 2020

Deze week kan het leerlingenvervoer weer langzaam op gang komen. Kinderen in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs gaan dankzij een versoepeling van de coronamaatregelen sinds maandag 11 mei weer alle dagen naar school. Reguliere basisscholen en kinderopvang zijn op een aangepaste manier open.

Het kabinet heeft dit besloten op basis van adviezen van deskundigen als medisch specialisten en virologen. De voorzichtig positieve ontwikkeling van het virus gaf ruimte om het onderwijs stapsgewijs weer op te starten. Goed nieuws voor het leerlingenvervoer in Nederland, waarbij het meeste leerlingenvervoer naar bijzondere scholen gaat.

Gezondheidsrisico's en richtlijn

Volgens het RIVM zijn de gezondheidsrisico’s voor kinderen heel beperkt. Het is daarom voor kinderen niet nodig 1,5 meter afstand te houden onderling en ten opzichte van volwassenen alleen wanneer mogelijk. Ouders en leerkrachten moeten onderling wel afstand houden.

Hubert Andela van KNV Zorgvervoer en Taxi vraagt zich wel af hoe de praktijk er uit zal zien. De richtlijn is nu nog dat er tussen passagiers en chauffeur minstens 1,5 meter afstand wordt bewaard. Of dat zo blijft, heeft uiteraard gevolgen voor het aantal voertuigen dat moet worden ingezet.

Basisscholen en kinderopvang

Basisschoolleerlingen volgen ongeveer 50 procent van hun lestijd weer op school met de helft van de klas. De overige tijd wordt verwacht dat zij doorgaan met het onderwijs vanuit huis zoals dat in de afgelopen periode heeft plaatsgevonden.

De dagopvang voor 0-4 jarigen gaat volledig open, net als de gastouderopvang voor 0-12 jarigen. De buitenschoolse opvang (BSO) volgt hetzelfde regime als de basisscholen. Zij zijn alleen open voor en na schooltijden. De overheid blijft de eigen bijdrage voor de kinderopvang vergoeden aan ouders.

Bron: Pitane