Brede coalitie kijkt naar toekomst van ons onderwijs

13 februari 2020

De samenleving en arbeidsmarkt veranderen steeds sneller en om volgende generaties daarop voor te bereiden, is groot onderhoud nodig aan het onderwijs. Dat stelt een brede coalitie van vertegenwoordigers van leerlingen, studenten, docenten, onderwijsondersteuners, schoolleiders, onderwijsbesturen en kinderopvangorganisaties. Op 21 januari lanceerde deze coalitie - waar de AVS in participeert - in Dudok in Den Haag het discussiestuk ‘Toekomst van ons onderwijs’, dat als startpunt dient voor een brede dialoog over noodzakelijke vernieuwingen.

Scholen ervaren dat zij onder druk van onder meer vroegselectie en het diplomasysteem niet het beste uit leerlingen kunnen halen. Bij scholieren daalt de motivatie om te leren en de leesvaardigheid gaat achteruit. Steeds meer scholieren ervaren zoveel druk dat het ten koste gaat van hun welzijn en prestaties. Schoolleiders en leraren gaan gebukt onder werkdruk en ervaren te weinig waardering. En in het hele onderwijs ervaren alle partijen dat de kansengelijkheid onder druk staat. Het zijn verontrustende signalen.

Onderwijsorganisaties slaan handen ineen

De partijen AVS, VO-raad, MBO Raad, PO-Raad, LAKS, Vereniging Hogescholen, VSNU, JOB MBO, CNV Overheid, CNV Onderwijs, Interstedelijk Studenten Overleg, Landelijke Studentenvakbond en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang hebben daarom de handen ineengeslagen. Want een gezamenlijke, sectoroverstijgende en langetermijnvisie op het onderwijs is nodig om het onderwijs structureel te verbeteren. Een visie die institutionele belangen overstijgt en die niet alleen helderheid biedt aan mensen die in het onderwijs leren en werken, maar ook aan de politiek. Want naast veranderingen die het onderwijsveld zelf kan en moet oppakken, zijn er ook structurele investeringen door de overheid nodig. AVS-voorzitter Petra van Haren: “Het is van groot belang dat we afstand nemen, visie ontwikkelen en ons onderwijs tegen het licht houden, willen we onze leerlingen in de toekomst geven wat ze nodig hebben. Ik roep alle schoolleiders van harte op deel te nemen in deze brede dialoog en daarbij controversiële onderwerpen of dilemma’s niet uit de weg te gaan.”

Toekomst van ons onderwijs

In het discussiestuk ‘Toekomst van ons onderwijs’ doen de onderwijsvertegenwoordigers voorstellen voor aanpassingen en vernieuwingen. Voorstellen die leiden tot gelijke kansen voor kinderen en jongeren en die onderwijsprofessionals ruimte geven. Op basis van een nadere probleemanalyse presenteren zij hun gezamenlijke ambities in een koers voor de komende kabinetsperioden. Daarbij sluiten ze aan bij en bouwen ze voort op lopende ontwikkelingen in het onderwijs, zoals de dialoog over een curriculumherziening, de ambities rond een landelijke kennisinfrastructuur voor innovatie en onderzoek en de door de Onderwijsraad geëntameerde discussie over een meer eigentijds perspectief op leraarschap. Ze markeren ankerpunten voor een aanpak die de grenzen van onderwijssectoren overstijgt.

De ankerpunten hebben betrekking op:

Een vroege start is de beste basis. Hoe jonger het kind is in wie wordt geïnvesteerd, hoe meer profijt het kind en de samenleving daarvan hebben. Kinderen kunnen dan ook al vanaf jonge leeftijd naar een basisvoorziening die voor iedereen toegankelijk is.

Doorlopende leerlijnen in het onderwijs. Leerlingen blijven langer bij elkaar en maken op latere leeftijd, rond de leeftijd van 15 jaar, een keuze voor een beroepsgerichte of academische stroom. Een leerling gaat naar een volgende fase als hij of zij daar qua persoonlijke en inhoudelijke ontwikkeling aan toe is.

Een leven lang ontwikkelen is vanzelfsprekend: naar een brede, sterke leercultuur. Voor een brede, sterke leercultuur moeten leren, werken en onderzoeken veel dichter bij elkaar worden gebracht in nieuwe arrangementen.

Onderwijsprofessionals: naar aantrekkelijker werk in een samenwerkende sector. Voor de toekomst van Nederland heeft het onderwijs de beste mensen nodig. Mensen die worden gewaardeerd voor wat ze doen, voldoende professionele ruimte hebben, zich als professional kunnen blijven ontwikkelen en een marktconform salaris verdienen.

Onderzoek en innovatie van wereldniveau. Om als Nederland het meest innovatieve land van Europa te worden, moeten we fundamenteel, toegepast en praktijkgericht onderzoek van wereldniveau hebben.

Bron: AVS

https://www.avs.nl/artikelen/brede-coalitie-kijkt-naar-toekomst-van-ons-onderwijs