CDA en GroenLinks: stop onderbetaling doelgroepenvervoer

20 januari 2020

Bron: Taxipro

Het CDA en GroenLinks willen dat de Wet Aanpak Schijnconstructies ook van toepassing wordt op chauffeurs in het zorgvervoer en leerlingenvervoer. Zo moet voorkomen worden dat deze chauffeurs onderbetaald worden en dat goedwillende ondernemers daar de dupe van worden.