Subsidieregeling regionale aanpak personeelstekort onderwijs 2020 en 2021

23 december 2019

De subsidieregeling heeft als doel om partijen in de regio te stimuleren en ondersteunen om het personeelstekort in het po, vo en mbo gedurende de schooljaren 2020–2021 en 2021–2022 gezamenlijk aan te pakken, uit te breiden en te intensiveren.

Bestemd voor:

bevoegde gezagsorganen van scholen voor primair onderwijs en voor voortgezet onderwijs en van instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs

Datum regeling:

10 december 2019

Kenmerk:

PO/17792975

Informatie DUS-I:

070-3405566

Datum inwerkingtreding:

17 december 2019

Geldigheidsduur:

tot 1 augustus 2024

Juridische grondslag:

- artikelen 4 en 5 van de Wet overige OCW-subsidies,

- artikelen 1.3 en 2.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Datum opname op site DUO:

16 december 2019

Officiële publicatie:

Staatscourant van 16 december 2019, nr. 68562

Relatie tot eerdere publicaties:

n.v.t.