Wijziging van het Besluit Aanmeldprocedure Staatsexamens Nt2 2020, in verband met de uitbreiding van de afnamecapaciteit voor de Staatsexamens Nederlands als tweede taal

09 december 2019

Met het oog op de uitbreiding van afnamecapaciteit van de Staatsexamens Nt2 worden de afnamelocaties van de Inburgeringsexamens en Staatsexamens Nt2 per 1 maart 2020 generiek gemaakt. In het kader van eenduidige werkinstructies op alle examenlocaties is het daarbij noodzakelijk dat het besluit op een aantal punten wordt gewijzigd.

Bestemd voor:

- bevoegde gezagsorganen van scholen voor voortgezet onderwijs en instellingen voor educatie, en

- examenkandidaten Staatsexamens Nederlands als tweede taal in 2020

Datum regeling:

25 november 2019

Kenmerk:

CvTE-19.01164

Informatiecentrum onderwijs:

Ico vo 070-7575122

Ico bvh 070-7575133

Datum inwerkingtreding:

1 maart 2020

Geldigheidsduur:

n.v.t.

Juridische grondslag:

artikel 10, eerste lid, van het Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal

Datum opname op site DUO:

5 december 2019

Officiƫle publicatie:

Staatscourant van 5 december 2019, nr. 66212

Relatie tot eerdere publicaties:

is een wijziging van het Besluit Aanmeldprocedure Staatsexamens Nt2 2020 van 24 september 2018, kenmerk CvTE-18.01237, gepubliceerd in de Staatscourant van 7 december 2018, nr. 68825, en in Regelingen Onderwijs 2019, nr. 1, p. 79