Problemen nieuwkomersbekostiging melden

06 oktober 2019

Bron: VO-raad

Via de VO-raad en LOWAN ontving het ministerie verschillende signalen van scholen over problemen die zich voordoen naar aanleiding van de wijziging van de Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo per 1 april 2019. Het ministerie van OCW verzoekt scholen om eventuele problemen rond de nieuwkomersbekostiging te melden bij het Informatiecentrum Onderwijs (ICO) van DUO.