Minder btw op digitale leermiddelen

26 september 2019

Bron: VOSS-ABB

Als de Eerste Kamer ermee akkoord gaat, wordt het btw-tarief op digitale leermiddelen met ingang van 1 januari 2020 verlaagd van 21 naar 9 procent. In het Belastingplan 2020 dat het kabinet op Prinsjesdag bekendmaakte, staat dat het btw-verschil tussen digitale en papieren publicaties verdwijnt. ‘Het kabinet neemt deze maatregel na recente afspraken in de Europese Unie’, meldt de Rijksoverheid. Het Belastingplan komt in december aan de orde in de Eerste Kamer.