Wetsvoorstel over meer ruimte voor nieuwe scholen

16 september 2019

Bron: Nationale Onderwijsgids

Minister Slob wil meer ruimte bieden voor het starten van nieuwe scholen en tegelijkertijd de kwaliteit waarborgen. De Kamer bespreekt zijn wetsvoorstel. Een toekomstbestendig, kwalitatief goed en gevarieerd onderwijsaanbod dat aansluit bij de wensen van ouders en leerlingen. Dit hoopt de minister te bereiken met het aanpassen van de regels voor het starten van een nieuwe school.