Slob: geen geld voor noodpakket tegen werkdruk en tekorten

11 september 2019

Er is momenteel geen ruimte om nog extra middelen beschikbaar te stellen voor een noodpakket dat nodig is tegen werkdruk en tekorten in het funderend onderwijs. Hierom hadden de vakbonden, waaronder de AVS, en de sectorraden begin juli gevraagd in een brief aan minister Slob. De onderwijsminister laat dat weten in antwoord op Kamervragen van D66. De AVS vindt dit onacceptabel en daarom teleurstellend.

D66-kamerlid Paul van Meenen wilde een reactie van Slob op de dringende oproep van de bonden en sectorraden voor een noodpakket tegen het lerarentekort en voor werkdrukverlaging. Hiervoor is een investering van 423,5 miljoen euro nodig voor het begrotingsjaar 2020; 241,5 miljoen voor het po en 182 miljoen voor het vo. Slob beantwoordt de vraag heel kort: “Het kabinet investeert al fors in de salarissen en werkdruk in het primair onderwijs. Zoals ik al vaker heb gezegd, is er momenteel geen ruimte om nog extra middelen beschikbaar te stellen.”

De AVS is uiteraard zeer teleurgesteld door deze reactie van de minister. AVS-voorzitter Petra van Haren: ”Het is onacceptabel dat er geen extra investeringen worden gedaan. Dit laat ook zien dat de actie #schoolleidergezocht die we momenteel voeren zeer noodzakelijk is. Extra investeringen zijn nodig. Want de problemen die het uitblijven van die investering opleveren, zijn inmiddels in volle omvang zichtbaar. Het schoolleiders- en lerarentekort waar we nu en in de toekomst mee te maken krijgen, is desastreus voor de kwaliteit en continuïteit van onderwijs.”

Bron: AVS