Noot in gebreke gesteld voor leerlingenvervoer in vijf gemeenten

11 september 2019

Vervoerder Noot is in gebreke gesteld inzake het leerlingenvervoer in vijf gemeenten in de regio Duin- en Bollenstreek. Noot kampt met een tekort aan chauffeurs waardoor een flink deel van de leerlingen in grotere bussen worden vervoerd dan was afgesproken.

Het betreft het leerlingenvervoer in Katwijk, Noordijk, Hillegom, Lisse en Teylingen. Noot gaf tijdens de implementatie aan dat het niet is gelukt voldoende chauffeurs te werven voor alle riten met busjes voor maximaal acht inzittenden. De oplossing waarbij kinderen indien nodig in grotere bussen worden vervoerd, is een tijdelijke volgens Noot. Het college van B&W is het hier niet mee eens. ‘Dit is niet zoals het was afgesproken.’

Geen alternatieven

Het college van B&W schrijft in een brief aan de gemeenteraad: “Als gemeente Katwijk en als regio vinden wij dit een zeer onwenselijke situatie. We zijn zeer laat door taxibedrijf Noot voor het voldongen feit gesteld dat het niet aan de aanbestedingseisen heeft kunnen voldoen. We hebben taxibedrijf Noot dan ook als regio Duin- en Bollenstreek in gebreke gesteld. We willen van Noot snel een oplossing, maar op dit moment zijn er volgens Noot en ook volgens onze eigen quick scan voor de start van het schooljaar helaas geen alternatieven mogelijk. Er is op deze korte termijn geen andere optie dan de kinderen in de grotere bussen naar school te vervoeren. Dit betreuren wij enorm.”

Oplossing

De brief maakt duidelijk dat Noot de situatie zo snel mogelijk moet oplossen. Alle leerlingen moeten op uiterlijk 1 november weer in busjes voor acht personen worden vervoerd. Als dit niet lukt dan worden de kosten die de gemeenten moeten maken om het vervoer wel zoals afgesproken te regelen, betaald worden door de vervoerder. In het uiterste geval wordt de overeenkomst met Noot ontbonden.

Bron: Taxipro