Inschrijven Personenregister stagiairs niet-Nederlandse nationaliteit

09 september 2019

Bron: Brancheorganisatie Kinderopvang

Een stagiair zonder Nederlandse nationaliteit, die langer dan twee weken (of 60 uur) aaneengesloten werkzaam is in de kinderopvang, moet zich inschrijven in het Personenregister kinderopvang (PRK). Om de inschrijving te voltooien zijn een burgerservicenummer (BSN) en een geldige Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) nodig.