Praktijkgericht onderzoek naar onderwijsachterstandenbestrijding

29 augustus 2019

Bron: NRO

In vier ‘werkplaatsen onderwijsonderzoek’ verspreid over Nederland gaan basisscholen, hogescholen en universiteiten samenwerken aan de verkleining van onderwijsachterstanden. Bestaande interventies worden onderzocht op hun effectiviteit, en doorontwikkeld of aangescherpt. Elk samenwerkingsverband krijgt hiervoor via het NRO een subsidie van € 600.000. De opgedane kennis wordt gedeeld met alle Nederlandse basisscholen.