Kort geding tegen onderwijsinspectie door scholen voor persoonlijk onderwijs

12 augustus 2019

Bron: Nationale Onderwijsgids

Scholen voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO) zijn naar de rechter gestapt vanwege de inhoud van drie rapporten van de Onderwijsinspectie. Deze oordeelt hierin dat de medezeggenschap op de drie beoordeelde scholen niet aan de wettelijke eisen voldoet en dat de code goed bestuur tekortschiet bij het tegengaan van belangenverstrengeling. SvPO bestrijdt dit. Dit meldt Algemene Onderwijsbond (AOb).