Huisvestingsvoorstellen PO-Raad opgenomen in klimaatakkoord

02 juli 2019

Bron: PO-raad

Het kabinet heeft het klimaatakkoord gepresenteerd. De aangekondigde maatregelen moeten ervoor zorgen dat de CO2-uitstoot in 2030 met 49 procent is gedaald ten opzichte van 1990. De PO-Raad is verheugd dat haar huisvestingsvoorstellen deel uitmaken van de plannen. Voor het primair onderwijs is de doelstelling van het klimaatakkoord echter alleen haalbaar als de overheid extra investeert in schoolgebouwen.