Nieuwe handreiking financieel beleid voor de medezeggenschapsraad

04 april 2019

Bron: VO-raad

Het project Versterking medezeggenschap heeft de nieuwe handreiking Financieel beleid gepubliceerd op infowms.nl. Deze handreiking biedt leden van medezeggenschapsraden handvatten en tips om een zinvolle bijdrage te leveren aan de dialoog over het financieel beleid van de school(organisatie) en een goed overwogen advies te kunnen geven.