Wie is verantwoordelijk voor opvang tijdens onderwijsstaking?

12 maart 2019

Ob en FNV Onderwijs en Onderzoek hebben een onderwijsstaking aangekondigd voor 15 maart. Maar hoe zit het met de (buitenschoolse) opvang van de kinderen op deze dag? Is de school of bso verplicht opvang aan te bieden?

Stakingsdagen kunnen worden gezien als een situatie van overmacht, deze vallen (over het algemeen) niet onder de dagen die in het contract met de bso zijn opgenomen. In het laatste geval gaat het om 'studiedagen', 'schoolvrijedagen' of schoolsluitingsdagen'. De opvangorganisatie is daarom niet verplicht opvang te organiseren op een dag dat de basisschool is gesloten in verband met een staking.

Als de bso geen opvang aanbiedt heeft dat vaak een praktische reden: er is geen personeel beschikbaar voor de ochtenduren. De school heeft wel een inspanningsverplichting om buitenschoolse opvang te faciliteren. Niet de bso, maar het bestuur van de school is dus verantwoordelijk voor de opvang van kinderen op de stakingsdag.

In eerste instantie moet de school opvang op de school zelf regelen, door bijvoorbeeld medewerkers die niet staken in te zetten. Wanneer het de school echt niet lukt om opvang te regelen, dan moet ervoor gezorgd worden dat leerlingen terecht kunnen bij een buitenschoolse opvang. De kosten hiervan zijn voor de ouders.

Bron: BOinK.nl