Verplichte lerarenregister in ijskast

21 januari 2019

Bron: VO-raad

In juni 2018 heeft minister Slob besloten om de volgorde en het tempo van implementatie van het lerarenregister aan te passen. In essentie was er onvoldoende draagvlak voor het register en werd een pas op de plaats gemaakt. In hun recente Kamerbrief over het lerarenbeleid kondigen de bewindslieden van OCW nu aan in de huidige kabinetsperiode geen werk meer te maken van een verplicht register.