Tijdsbesteding Nederlandse en Europese leraren

21 januari 2019

Een interessant aspect van werkbelasting is de hoeveelheid gewerkte uren.

Anne Luc van der Vegt (kennismakelaar Kennisrotonde) beantwoordde de vraag: ‘Hoe veel tijd besteden leraren in Nederland aan hun werkzaamheden: lesgeven, overige lesgebonden activiteiten, deskundigheidsbevordering en schooltaken?’ met de volgende onderverdeling:

A) ‘Wat is de tijdsbesteding binnen verschillende onderwijssectoren?’ en

B) ‘Hoe verhoudt de tijdsbesteding van Nederlandse leraren zich tot die in andere Europese landen?’

Het antwoord op A): ‘Leraren in Nederland werken meer uren per week dan de vastgestelde norm. Leraren primair onderwijs maken meer overuren dan leraren voortgezet onderwijs.’

Het antwoord op B): ‘In vergelijking met andere Europese landen maken Nederlandse leraren veel uren. Dit geldt voor primair en voortgezet onderwijs. De verhouding tussen lesgebonden en niet-lesgebonden activiteiten ligt ongeveer op het Europese gemiddelde. Nederlandse docenten besteden gemiddeld meer tijd aan onderwijsuren dan bijna alle andere landen, voor zover meegenomen in deze studie.’ De meest recente gegevens die van der Vegt gebruikte waren die van de OECD in 2017.

Het gaat in Nederland om respectievelijk 930 uur per jaar voor het primair onderwijs en 750 uur voor het voortgezet onderwijs. Ter vergelijking: het Europese gemiddelde lag in 2015 op 767 uur per jaar in het primair onderwijs, 666 uur in de onderbouw van het voortgezet onderwijs en 632 uur in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.’ Het aantal uren in Nederland ligt hier dus ruim boven het Europese gemiddelde aldus van der Vegt.

Bron: Kennisrotonde, oktober 2018. Hoe veel tijd besteden leraren in Nederland aan hun werkzaamheden? (KR.434). Den Haag: Kennisrotonde: https://www.nro.nl/wp-content/uploads/2019/01/434-antwoord-invulling-lesdag.pdf