Branchecode goed bestuur mbo tussentijds aangepast

10 januari 2019

Bron: mbo-raad

Per 1 januari 2019 is de aangepaste Branchecode goed bestuur mbo ingegaan. De branchecode verduidelijkt wanneer voor bestuurders en toezichthouders in het mbo sprake is van onwenselijke belangenverstrengeling. De branchecode bevat principes en uitgangspunten, verantwoordelijkheden van colleges van bestuur, aanbevelingen aan raden van toezicht en verenigingsafspraken over monitoring, evaluatie, handhaving en klachten.