Vernieuwing doelgroepenvervoer en aanvullend vervoer U16

09 januari 2019

De U16 gemeenten en de provincie gaan de komende jaren werken aan vernieuwing van het doelgroepenvervoer en aanvullend openbaar vervoer. Het huidige vervoerssysteem – met name Regiotaxi – sluit niet goed aan bij de vraag en behoefte van gebruikers. Ook voor de toekomst is deze voor de gemeenten financieel niet meer houdbaar.

Dat het huidige vervoerssysteem financieel niet meer uit gaat komen heeft te maken met enerzijds de afbouw van de provinciale subsidie en anderzijds de toename van het gebruik doordat mensen langer thuis blijven wonen en de vergrijzing. Nu is de Regiotaxi alleen beschikbaar voor ov-reizigers en wmo-geïndiceerden. Vanaf 2024 start een nieuwe ov-concessie waarbij alleen de wmo-reizigers nog gebruik kunnen maken van de Regiotaxi. Omdat gemeenten verantwoordelijk zijn voor het wmo-vervoer, nemen zij vanaf dat moment de inkoop en beheer van de Regiotaxi over van de provincie. De provinciale financiële bijdrage voor ov-reizigers (zonder Wmo-indicatie) wordt de komende jaren afgebouwd en vervalt helemaal vanaf 2024.

Vervoersaanbod vanaf 2024

Ook het hele busnetwerk verandert vanaf 2024. Gemeenten en provincie moeten ervoor zorgen dat er een adequaat en passend vervoersaanbod blijft bestaan voor reizigers zonder vervoersalternatief. Dit betreft reizigers die door het wegvallen van de busritten, lijnen of haltes, niet meer kunnen reizen, maar wel zelfstandig kunnen reizen. Om te voorkomen dat zij een oneigenlijk beroep doen op het doelgroepenvervoer (Regiotaxi en leerlingenvervoer), is het van belang dat er aanvullende openbaar vervoersvoorzieningen beschikbaar blijven.

Aanbesteding en experimenteren

De looptijd van de Regiotaxi Utrecht en Veenweide loopt eind volgend jaar af. Volgend jaar volgt een aanbesteding voor de Regiotaxi tot en met 2023. Omdat er onvoldoende tijd is om bij deze aanbesteding al met concrete vernieuwingsplannen te komen, moet er binnen de aanbesteding ruimte zijn om te experimenteren. Daarvoor is een startbudget beschikbaar van 100.000 euro. De betrokken gemeenten en provincie Utrecht dragen ieder 50.000 euro bij aan dit budget.