Wat zijn de bedragen kinderopvangtoeslag voor 2019?

09 januari 2019

Bijna alle ouders krijgen in 2019 meer kinderopvangtoeslag. Het kabinet stelt hiervoor structureel 248 miljoen euro beschikbaar. Tegelijkertijd gaat de maximumuurprijs voor dagopvang omhoog. Ook voor gastouderopvang geldt in 2019 een iets hoger maximumuurprijs. De maximumuurprijs voor buitenschoolse opvang gaat juist iets omlaag.

Hoeveel kinderopvangtoeslag ouders ontvangen voor de opvang van hun kind hangt af van hun inkomen, het aantal kinderen en de soort opvang. Men kan per kind voor maximaal 230 euro per maand kinderopvangtoeslag krijgen. Dit hangt af van het aantal gewerkte uren van de ouder die het minst werkt. Ook geldt er een maximum tarief.

Toetsingsinkomen

De overheid betaalt een percentage van de kosten van kinderopvang. De hoogte van deze tegemoetkoming (kinderopvangtoeslag) hangt af van het inkomen van ouders. Hoe lager het inkomen, hoe hoger de tegemoetkoming. Ouders kunnen hun (gezamenlijke) toetsingsinkomen voor 2019 berekenen op de website van de Belastingdienst. Hier kan men ook berekenen wat het maximaal aantal uur is waarvoor kinderopvangtoeslag ontvangen kan worden.

Bekijk hier de kinderopvangtoeslagtabel voor 2019: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvangtoeslag/bedragen-kinderopvangtoeslag-2019