Subsidieregeling ‘Digitale School 2024’ van start

02 juli 2024

Bron: Ingrado

De subsidieregeling ‘Digitale School 2024’ is op 12 juni bekend gemaakt. Deze subsidie stelt coalities van scholen en samenwerkingsverbanden in staat om een (boven)regionale digitale schoolvoorziening op te zetten voor kinderen en jongeren die door lichamelijke of psychische redenen thuiszitten of dreigen uit te vallen.