Minister maakt uitzonderingsgronden voor Engelstalige opleidingen bekend

05 juni 2024

Bron: ScienceGuide

Het taalbeleid van een instelling, regionale omstandigheden, de uniciteit of internationale positionering van een opleiding, en het gehele aanbod van verwante opleidingen in Nederland. Naar die criteria kijkt de CDHO bij het beslissen of een opleiding anderstalig mag zijn, schrijft de minister. Hij stuurt aan op samenwerking tussen instellingen en zegt dat rekening zal worden gehouden met niet-Nederlandstalig personeel.