Jongeren minder vaak positief over eigen gezondheid

05 juni 2024

Bron: Ingrado

Uit de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 blijkt dat jongeren meer roken en vapen en dat de mentale gezondheid nog niet is hersteld na de coronaperiode. Vooral signalen over de mentale problematiek worden herkend door de leden van Ingrado.