Ingrado pleit voor modernisering Leerplichtwet

05 juni 2024

Bron: Ingrado

Op verzoek van de vaste Kamercommissie voor OCW werd op 23 mei een rondetafelgesprek georganiseerd rond ‘thuiszitters en thuisonderwijs’. Genodigden waren betrokkenen uit het werkveld en ervaringsdeskundigen.