Themacommissie digitalisering: AI vraagt om een sectorbrede aanpak

05 juni 2024

Bron: VO-raad

AI biedt kansen voor het primaire proces in het onderwijs, maar hoe verzilveren we die kansen, wat zijn de risico's en hoe houden we zelf de regie? Leden van de VO-raad bogen zich over deze vragen tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VO-raad op donderdag 30 mei.