Traksi helpt bedrijven met overgang naar duurzame mobiliteit

14 mei 2024

De mobiliteitssector staat voor grote veranderingen nu de aandacht voor milieuvriendelijkheid in het vervoer groeit. Eén van de opvallende ontwikkelingen is de introductie van zero-emissiezones, waarbij steden vanaf 1 januari 2025 gebieden kunnen aanwijzen waar vervuilende voertuigen niet meer welkom zijn. In deze periode van transitie speelt Traksi, een verzekeringsmaatschappij, een cruciale rol door bedrijven te helpen zich voor te bereiden op een groenere toekomst.

De zero-emissiezones vormen een sleutelrol in de overgang naar duurzamere mobiliteit, volgens Traksi. Voertuigen moeten voldoen aan strikte emissienormen, waarbij de uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen vrijwel nul moet zijn. Dit betekent dat voertuigen die nog fossiele brandstoffen gebruiken, niet langer zijn toegestaan, aldus de taxiverzekeraar.

Deze veranderingen hebben grote gevolgen voor bedrijven die bestelbussen inzetten. Zij moeten hun wagenpark herzien en investeren in schonere voertuigen. Gelukkig biedt de markt steeds meer alternatieven, zoals elektrische en waterstofvoertuigen, die voldoen aan de strenge emissienormen.

Verzekeringen op basis van data
Traksi springt in op deze ontwikkelingen door verzekeringen aan te bieden op basis van data. Hierdoor krijgen bedrijven inzicht in hun impact op het milieu en kunnen ze transparantie tonen over hun uitstoot. Naast flexibele verzekeringsoplossingen biedt Traksi ook advies en ondersteuning om bedrijven te helpen bij de overstap naar duurzame mobiliteit.

Een van de manieren waarop Traksi bedrijven ondersteunt, is door hen te helpen bij het aanpassen van het rijgedrag van hun chauffeurs. Door rijgedrag te koppelen aan de te betalen premie, worden chauffeurs gestimuleerd om zuiniger te rijden. Dit resulteert niet alleen in lagere kosten, maar ook in een vermindering van de CO2-uitstoot, wat zowel voor de chauffeurs als voor de natuur voordelig is.

Inzicht in CO2-voetafdruk
Naast het verminderen van schadelijke uitstoot biedt Traksi ook inzicht in de CO2-voetafdruk van bedrijven. Door gebruik te maken van meetapparatuur kunnen bedrijven hun uitstoot nauwkeurig monitoren en stappen ondernemen om deze te verminderen. Met deze innovatieve benadering van mobiliteitsverzekeringen en toewijding aan duurzaamheid helpt Traksi bedrijven zich voor te bereiden op een schonere en groenere toekomst.

Bron: Mobiliteit.nl + Traksi