Basisnormbedragen leerlingenvervoer schooljaar 2024/2025 bekend

14 mei 2024

De vastgestelde normbedragen voor leerlingenvervoer voor het schooljaar 2024-2025 zijn bekendgemaakt. Deze omvatten inkomensgrenzen, draagkrachtafhankelijke bijdragen en kilometervergoedingen, zoals gespecificeerd in de gecorrigeerde versie van de VNG Modelverordening Leerlingenvervoer van april 2024.

De VNG heeft onlangs een nieuwe modelverordening voor het leerlingenvervoer gepubliceerd. Gemeenten kullen met deze verordening zelf de indexering berekenen. Voor dit jaar wordt de indexatie nog één keer doorgevoerd.

De inkomensgrens wordt geïndexeerd op basis van het indexcijfer van de cao-lonen, terwijl voor de draagkrachtafhankelijke bijdrage de consumentenprijsindexering van vervoersdiensten wordt gebruikt.

Kalenderjaar 2022 als basis
Voor het schooljaar 2024-2025 wordt het kalenderjaar 2022 als basis genomen voor de indexering van de inkomensgrens. Het gezamenlijk inkomen van € 17.700 met peildatum 1 januari 1999 wordt jaarlijks geïndexeerd met de cao-lonen index. De inkomensgrens voor 2024/25 bedraagt daarom € 29.700.

De draagkrachtafhankelijke bijdrage is afhankelijk van de afstand tussen de woning en de dichtstbijzijnde school voor basisonderwijs. Voor de indexering van deze bijdrage wordt het CBS consumentenprijsindexcijfer van vervoersdiensten gebruikt.

Kilometervergoeding
Voor de kilometervergoeding geldt een standaardtarief van € 0,23 per kilometer voor ouders die zelf het vervoer regelen met toestemming van of op verzoek van de gemeente. Een vergoeding van € 0,11 per kilometer wordt geboden voor het gebruik van een eigen fiets.

Deze vergoedingen worden uitgekeerd voor de afgelegde kilometers, met uitzonderingen zoals het niet vergoeden van ritten tijdens de middagpauze.

Lees het volledige artikel op de website van de VNG.

Bron: VNG