Subsidie onderwijspersoneel opleiding tot PO en VO leraar

02 april 2024

Van 1 januari tot en met 15 oktober 2024 kunnen schoolbesturen in het po en vo de ‘Subsidie onderwijspersoneel opleiding tot leraar’ (SOOL) aanvragen. Met deze subsidie kunnen onderwijsassistenten of leraar ondersteuners de lerarenopleiding volgen.

Vanaf 1 februari 2024 is het totaalbudget van de subsidie verhoogd. Hierdoor kan er landelijk meer ondersteunend personeel worden omgeschoold tot leraar.

Uitbetaling in één keer

Per aanvraag is € 20.000 beschikbaar. Door een verandering in de subsidieregeling vindt de uitbetaling voortaan plaats in één keer. Het schoolbestuur ontvangt dus niet meer vier jaarlijkse betalingen. Deze wijziging geldt voor aanvragen die zijn ingediend vanaf 1 februari 2024.

Meer weten over de subsidieregeling? Kijk voor de regeling voor het po, hier voor de regeling voor het vo, en voor meer informatie over de recente wijziging in de hieronder vermelde bron.

Bron: Subsidie onderwijspersoneel opleiding tot leraar beschikbaar