Modelreglementen en modelstatuten vernieuwd!

19 maart 2024

Bron: PO-raad

Alle modelreglementen en -statuten zijn vernieuwd! De documenten zijn in overeenstemming gebracht met de geldende wet- en regelgeving. Daarnaast zijn veel voorkomende knelpunten in het functioneren van medezeggenschapsraden aangepakt. De wijzigingen hebben onder meer betrekking op de omvang en samenstelling van de MR, de verkiezingen, de tijdelijke vervanging van MR-leden en de informatieverstrekking van het bevoegd gezag aan de MR. Er is een aantal facultatieve bepalingen toegevoegd.