Gemeenten gaan samenwerken op leerplichtgebied

10 augustus 2018
Bron:
Schagen FM

De vier gemeenten in de Noordkop hebben besloten te gaan samenwerken op het gebied van de Leerplicht en het Regionale Meldpunt Voortijdig Schoolverlaten. Aanleiding is het besluit van het Rijk om intensiever in te springen op het tegengaan van voortijdig schoolverlaten van kinderen. Het Rijk stelt extra geld beschikbaar voor dit doel.  De vier gemeenten hebben gekozen voor de 'netwerkvorm' omdat deze werkwijze zorgt voor flexibiliteit.