Doorstroom en studiesucces van pro-leerlingen in het mbo

05 februari 2024

Leerlingen die vanuit het praktijkonderwijs (pro) instromen in het mbo halen hier vaak (87%) een diploma. Van de leerlingen die vanuit voortgezet speciaal onderwijs (vso) instromen in het mbo haalt 62% binnen 4 jaar een mbo-diploma. Vso- en pro-leerlingen halen meestal een diploma op niveau 1 of 2.

Doorstroom

Ruim de helft van de leerlingen die pro verlaten gaat verder in het bekostigd onderwijs. Zij gaan dan meestal naar een mbo 1 of 2-opleiding. De technische sector is in de mbo 1/entreeopleiding het populairst, in mbo 2 de economische sector en de sector zorg en welzijn.

Als pro-leerlingen doorgaan naar het mbo volgen zij daar relatief vaak een bol-opleiding.

Tussen 2011 en 2014 is het aantal leerlingen dat doorstroomt vanuit pro naar mbo 1/entreeopleiding gedaald, maar daarna is het flink gestegen.

De doorstroom naar mbo 2 is min of meer stabiel tussen 2010 en 2013 en daalde vervolgens in 2014 en 2015.

Studiesucces

Leerlingen die vanuit pro instromen in het mbo halen hier vaak (87%) een diploma. Dit is vaker dan gemiddeld onder instromers in het mbo.

Bijna de helft van de leerlingen die vanuit pro naar mbo doorstromen, haalt binnen vier jaar een diploma op mbo niveau 2. Een derde haalt een diploma op mbo niveau 1. Een diploma op een hoger niveau komt weinig voor.

Ruim een kwart van de pro-leerlingen stapelt diploma’s in het mbo. Dit betekent dat zij na het behalen van bijvoorbeeld het mbo 1-diploma ook nog het mbo 2-diploma behalen.

Ruim driekwart van de pro-leerlingen behaalt een mbo 1-diploma binnen 1 jaar of een mbo 2-diploma binnen 2 jaar. Dit is de nominale duur van de opleidingen.

Bron: OCWINCIJFERS