‘Huidige staat van praktijkgericht onderzoek in hbo is maatschappelijk onaanvaardbaar’

11 januari 2024

Bron: ScienceGuide

Het hbo-onderzoek wordt te veel gestuurd richting de ontwikkeling van generieke kennis, heeft te weinig verbinding met het onderwijs en mist aansluiting bij praktijkgericht onderzoek dat elders wordt gedaan. Daardoor dragen hogescholen nauwelijks bij aan de beantwoording van de vraag naar zowel onderzoek als onderzoekers in Nederland en blijven hbo-studenten verstoken van vaardigheden die zij in hun latere beroepspraktijk nodig hebben. Dat zegt Pieter Verschuren, emeritus-hoogleraar van de Radboud Universiteit. Hij pleit voor een transformatie van het praktijkgericht onderzoek in het hbo.