‘Voortbestaan hogescholen in krimpregio’s onder druk door PVV, NSC, BBB en VVD’

08 januari 2024

Bron: ScienceGuide

De partijen die onderhandelen over een regeerakkoord maken pas op de plaats met het afschaffen van de kwaliteitsbekostiging. Dit is heel slecht nieuws voor hogescholen, in het bijzonder voor hogescholen in krimpregio’s, zegt Jan Paternotte van D66 in de Tweede Kamer. ‘Het bedreigt hun voortbestaan.’