Periodieke rapportage kinderopvangbeleid naar de Kamer

20 november 2023

Bron: BOinK

Op 6 oktober 2023 stuurde de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de Periodieke Rapportage Kinderopvangbeleid 2015-2022 met een kabinetsreactie naar de Tweede Kamer. Deze periodieke rapportage richt zich op één doel van kinderopvangbeleid, namelijk de ontwikkeling van het kind.