Overleg leerlingenvervoer dreigt vast te lopen

19 november 2023

Het overleg over het leerlingenvervoer dreigt vast te lopen, aangezien betrokken partijen, waaronder Ouders & Onderwijs en de belangenvereniging LBVSO, weinig verbeteringen verwachten via deze route. Een kritieke succesfactor blijkt de beschikbaarheid van voldoende en stabiele chauffeurs te zijn.

Momenteel ervaren ouders problemen doordat vervoersbedrijven kinderen te laat of zelfs helemaal niet ophalen. Dit legt een grote druk op ouders die afhankelijk zijn van het leerlingenvervoer voor hun kinderen, die bijvoorbeeld door ziekte, handicap of gedragsproblemen niet zelfstandig naar school kunnen.

Ouders & Onderwijs vindt proces te traag
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft in reactie hierop een overleg opgezet om tot een structurele oplossing te komen. Echter, Ouders & Onderwijs (O&O) concludeert dat het proces te traag verloopt om wezenlijke verbeteringen te bewerkstelligen. Directeur Lobke Vlaming benadrukt dat er behoefte is aan snellere en daadkrachtigere actie, zowel op landelijk als gemeentelijk niveau.

LBVSO wil meer focus op welzijn van leerling
Ook de Leerlingen Belang Voortgezet Speciaal Onderwijs (LBVSO) heeft weinig vertrouwen in een succesvolle afloop van de gesprekken met de gemeentekoepel. Volgens hen wordt er te veel gefocust op aanbesteding en te weinig op het welzijn van de kwetsbare leerling. De problemen bij het vervoer zijn al lange tijd prominent aanwezig, maar zijn sinds het begin van het nieuwe schooljaar verder verergerd. Klachten over veiligheid en gemiste lesuren stapelen zich op.

Rapport over problemen leerlingenvervoer in 2022
Een rapport van Ouders & Onderwijs van vorig jaar bevestigde reeds dat er grote problemen waren met het leerlingenvervoer. De situatie in de bus is vaak onveilig en stressvol vanwege het gebrek aan begeleiding. Bovendien hebben chauffeurs vaak moeite met het omgaan met lastig gedrag of kinderen met autisme. De wisseling van chauffeurs maakt het lastig om een vertrouwde omgeving voor de leerlingen te creƫren, wat juist cruciaal is voor kinderen in het speciaal onderwijs die behoefte hebben aan structuur en regelmaat.

Reactie VNG
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) erkent de problemen en zegt verbeteringen te willen doorvoeren waar mogelijk. Echter, zij willen zich niet bemoeien met de lokale politieke keuzes van gemeenten. In plaats daarvan willen ze tips, tricks en goede voorbeelden delen om zaken beter te regelen binnen het bestaande systeem. Volgens de VNG zijn de fundamentele problemen groter dan wat gemeenten op lokaal niveau kunnen oplossen. Momenteel zijn gemeenten met het demissionaire kabinet in gesprek over een beter werkend systeem, met als uiteindelijk doel inclusief onderwijs in 2035. De VNG staat open voor gesprekken met het rijk en de betrokken belangenorganisaties, en betreurt het vertrek van partijen zoals Ouders & Onderwijs en de LBVSO.

KNV
Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV), waarbij busbedrijven zijn aangesloten, herkent het beeld en bevestigt dat er honderden vacatures zijn. Dit legt een grote druk op de vervoersbedrijven, die er alles aan doen om de problemen op te lossen, maar geconfronteerd worden met begrijpelijke frustratie van ouders als een kind niet naar school kan. Het is niet eenvoudig om meer chauffeurs te vinden, geeft KNV aan. Dit aangezien veel mensen niet fulltime willen werken in deze branche. Bovendien is het financieel niet altijd aantrekkelijk om meer uren te maken.

Bron: Binnenlands Bestuur